Falun or Law wheel

Falun Dafa'nın Kısa Tanıtımı

Falun Dafa, (Falun Gong olarak da adlandırılır) uygulamanın Üstadı olan Bay Li Hongzhi tarafından kurulan Buda okuluna bağlı bir kişisel gelişim uygulamasıdır. Uygulamanın temeli, evrenin en yüksek nitelikleri olan Zhen-Shan-Ren'e (Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü) asimile olmayı hedefleyen bir disiplindir. Bu yüce nitelikler tarafından yönlendirilen uygulama, kozmosun gelişiminde rol oynayan yasaların çoğunu temel almaktadır. Üstat Li'nin öğretileri, Falun Gong, Zhuan Falun, Falun Dafa'nın Büyük Tamamlanma Yolu, Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar ve Hong Yin'in (Büyük Mısralar) de aralarında bulunduğu bir dizi metinde yer almaktadır. Bu ve diğer eserler otuz sekiz dile tercüme edilmiş ve dünya çapında yayınlanmaktadır.

Falun Dafa uygulamasının odak noktası, kişinin zihin ve düşüncelerini yâda Gong enerjisini arttırmanın anahtarı olarak sayılan "Xinxing"i geliştirmesi ile akıldır. Bir kişinin Gong yüksekliği onun Xinxing'i ile doğrudan orantılıdır. "Xinxing" kavramı, erdemin -De- (beyaz bir madde formu) ve karmanın (siyah bir madde şeklinde) dönüşümünü kapsar. Aynı zamanda sabır, muhakeme ve terk etme -sıradan insan arzularını ve takıntılarını terk etmeyi ve en çetin sınavlar karşısında tahammül göstermeyi içerir. Büyük kısmı düşünceye dayalıdır.

Falun Dafa da aynı zamanda spesifik egzersizlerin yapılması ile vücudun geliştirilmesi de gerçekleştirilir. Egzersizlerin amaçlarından biri, uygulayıcının Gong kuvvetini güçlendirerek, onun doğaüstü yeteneklerini ve enerji mekanizmalarını güçlendirmektir. Falun Dafa'nın egzersizleri fiziksel dönüşüm ve gelişim için gereklidir. Bunun gibi zihin ve bedeni kapsamlı şekilde geliştiren bir sistem hem kişisel gelişimi hem de egzersizleri gerektirmektedir. Kişi sadece egzersizleri yapar ama xinxing'ini geliştirmekte başarısız ise Gong'u artmaz. Egzersizler manevi mükemmelliğe ulaşmak için ek bir yöntemdir.

Falun Dafa, Falun'un (yasa tekerleği) geliştirilmesini de içerir. Falun, yüksek enerji maddesinden oluşan, akıllı ve dönen bir varlıktır. Falun, bir uygulayıcının alt karın boşluğuna Üstat Li Hongzhi tarafından diğer boyutlarda yerleştirilir ve yirmi dört saat boyunca durmadan döner. (Gerçek uygulayıcılar, 9 dersin videolarını izlemeleri, ses kayıtlarından 9 dersi dinlemeleri yâda Falun Dafa uygulayıcıları ile birlikte öğretileri çalışmaları yoluyla Falun edinebilirler.) Falun, uygulayıcıların otomatik bir şekilde uygulama yapmalarına yardımcı olur. Yani, Falun uygulayıcıyı her zaman geliştirir hatta egzersizleri yapmadığında bile. Bugün dünya üzerindeki tüm uygulamalar içinde sadece Falun Dafa, "Fa kişiyi geliştirir" durumuna ulaşmayı başarmıştır.

Falun'un dönüşü, evrenin ki ile aynı niteliklere sahiptir ve evrenin bir minyatürüdür. Buda okulundaki Falun, Tao okulundaki Yin-Yang ve On-Yönlü Dünya'daki her şey Falun'da yansıtılır. Falun içeri doğru (saat yönünde) döndüğünde, evrenden büyük miktarda enerjiyi emerek uygulayıcıya kurtuluş sunar ve Gong enerjisine dönüştürür. Falun dışa doğru (saat yönünün tersine) döndüğünde ise enerjiyi serbest bırakarak başkalarına kurtuluş sağlayarak, herhangi bir varlığı kurtarabilir ve herhangi bir anormal durumu düzeltebilir. Böylece uygulama yapan birinin mevcudiyetinden yanındaki kişi de yararlanır.

Falun Dafa "kişiyi bilgelik ve ahenkli bir varoluş durumuna getirir. Uygulamanın egzersiz hareketleri son derece basit ve kolaydır. Falun Dafa sekiz yönden benzersizdir:

1. Falun, enerji iksiri (Dan) yerine uygulayıcıyı geliştirmektedir.

2. Falun, egzersizleri yapmadığında bile kişiyi geliştirir.

3. Kişinin ana bilinci geliştirilir, böylece kişinin kendisi Gong enerjisini elde eder.

4. Hem zihin hem de beden geliştirilmektedir.

5. Uygulama basit ve öğrenmesi kolay beş takım egzersizden oluşmaktadır.

6. Zihin doğrudan bir şey için kullanılmaz, hiçbir risk yoktur ve Gong enerjisi hızla artar.

7. Egzersizler sırasında kişinin yer, zaman ve yön yâda egzersizi nasıl sona erdireceği konusunda kaygılanmasına gerek yoktur.

8. Üstadın Fa bedeni (Fashen) tarafından koruma sağlanır, böylece kişinin kötü niyetli varlıklardan zarar gelmesinden kokmasına gerek kalmaz.

Bu yüzden Falun Dafa'nın öğretileri, geleneksel uygulama yöntemlerinden yâda iç iksir yâda Dan geliştirmeye dayanan benzerlerinden tamamen farklıdır.

Falun Dafa uygulaması en başından yüksek bir seviyede başlar, bu da yıllarca diğer yollarda uygulama yapan ama Gong geliştirmede başarısız olan yâda uygulama ile önceden belirlenmiş değerli bir bağa sahip olanlar için en ideal, hızlı ve kusursuz yolu sağlar.

Bir uygulayıcının Xinxing'i ve Gong gücü belli bir yüksekliğe ulaştığında, o dünya üzerinde kaldığı müddet içinde elmas gibi sağlam ve bozulmaz bir bedene sahip olabilir. Bir kişi "Gong'un açılması" durumuna ulaşırsa, aydınlanma ve yüksek düzeylere yükseliş elde edebilir. Bunun için, büyük bir kararlılıkla bu doğru öğretiyi çalışmalı, nihai hedeflerine ulaşmak için çabalamalı, Xinxing'lerini yükseltmeli ve takıntılarını terk etmek için çalışmalılar. Ancak bu şekilde, o manevi mükemmelliğe ulaşmak mümkündür.

Ona değer verebilecek misiniz -Buda Fa tam önünüzde.